Hämeen ammattikorkeakoulu Federation of Universities of Applied Sciences
Loading
EtusivuKoulutusTyöelämälleTietoa HAMKistaYhteystiedot

Tutustu myös:

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Kuvituskuva

Hakuaika 3.3. - 1.4.2014


Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä tai asiantuntijatehtävissä toimiville tai niihin aikoville henkilöille. Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijaorganisaatioiden lähi- ja keskijohtotehtävissä ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Lisäksi se tarjoaa edellytykset edetä strategisiin johtotehtäviin. Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat strateginen johtaminen hyvinvointivaltion rakennemuutoksissa, henkilöstöjohtaminen moniammatillisessa yhteistyössä, talouden johtaminen väestön hyvinvoinnin edistämisessä sekä kansainvälinen toiminta monikulttuurisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Oppimistehtävissä johtamista lähestytään käytännöstä nousevien kysymysten kautta.

Koulutuksessa voi suuntautua myös kriisi- ja katastrofityöhön, jonka keskeiset sisällöt ovat kriisi- ja katastrofitilanteet käsitteinä ja toimintaympäristöinä, kriisi- ja katastrofityön johtaminen, monikulttuurisissa ja moniammatillisissa työryhmissä toimiminen, yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen johtaminen vaikeasti ennakoitavissa olosuhteissa, näyttöön perustuvan kriisi- ja katastrofityön kehittäminen sekä henkilökohtaiset valmiudet kriisi- ja katastrofityöhön.

Omaa osaamista voi myös profiloida muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten laajasta koulutustarjonnasta.


Opintojen sisältö

Moduulipohjainen opiskelu mahdollistaa laajojen, monialaisten, työelämää vastaavien kokonaisuuksien tarkastelun. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö ovat yhdistettävissä omaan työhön ja työorganisaatioon. Ne tuottavat jo opiskeluaikana uutta tietoa ja mahdollistavat organisaation, sen työskentelytapojen sekä johtamisstrategioiden kehittämisen. Monet tehtävistä toteutetaan ryhmätyöskentelynä, ja niissä hyödynnetään työelämässäkin käytössä olevia verkkotyöskentelyvälineitä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja ne sisältävät 1-2 lähiviikonloppua kuukaudessa. Verkko- ja lähiopetus on yhteistoiminnallista ja keskustelevaa.

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöihin klikkaamalla moduulin nimeä.


nuoli Toimintaympäristön muutos, 15 op

nuoli Johtaminen kehittyvällä sosiaali- ja terveysalalla, 15 op

nuoli Palvelujen hallinta, 15 op

nuoli Valinnainen moduuli, 15 op

nuoli Opinnäytetyö, 30 op

Uusi opintoväylä!

HAMK tarjoaa ainoana Suomessa mahdollisuuden suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja opettajan pätevyys.

Opettajan pedagogiset opinnot suorittaneelle tarjotaan mahdollisuus suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja erityisopettajankoulutus.

Tämä edellyttää sitä, että opiskelija on tullut valituksi molempiin koulutuksiin. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti pohjakoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja työelämäkokemukseen pohjautuen. Opinnot on mahdollista suorittaa 2,5 - 3,5 vuodessa.

Hakuaika opettajankoulutukseen 7.-24.1.2014, www.opekorkeahaku.fi
Hakuaika ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on 3.3.-1.4.2014.


Tulostusversio
Tietoa hakijalle (ylempi AMK)
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Tutkintonimikkeet: sairaanhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care; sosionomi (ylempi AMK), Master of Social Services; terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
Opintojen laajuus: 90 op
Aloitusajankohta: syksy 2014
Kysy koulutuksesta
Ulla Peltonen, yliopettaja
sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Kysy hakutoimistosta
sp. hakutoimisto(at)hamk.fi
puhelin (03) 646 4504

Alatunnisteen kuva