Hämeen ammattikorkeakoulu Federation of Universities of Applied Sciences
EtusivuKoulutusTyöelämälleTietoa HAMKistaYhteystiedot

Tutustu myös:

Terveydenhoitotyön sv

Kuvituskuva

Terveyden ylläpitoa ja sairauden ehkäisyä

Terveydenhoitajan työssä edistät yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja ympäristön terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lisäksi ehkäiset sairauksia. Terveydenhoitajana keskeinen tehtäväsi on tukea ja vahvistaa asiakkaiden omia voimavaroja erilaisissa elämäntilanteissa.

HAMKissa terveydenhoitajaksi voi opiskella Hämeenlinnassa.

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto rakentuu sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolle. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittanut rekisteröidään terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää EU:n sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset.

Pääaine ja sivuaineet

Terveydenhoitajaopinnoissa pääaineina ovat hoitotyö ja terveydenhoitotyö.

Terveydenhoitajan koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamisen. Ammattiopinnoissa laajennat ja syvennät osaamistasi terveydenhoitajatyöhön. Sivuaineopinnoissa vahvistat osaamistasi terveyden edistämisen asiantuntijana.

Pääaineen opiskelu koostuu teoriaopinnoista ja harjoittelusta. Alkuvaiheessa opintoihin sisältyy yhteisten opintojen lisäksi hoitotyön perusopintoja, jotka koostuvat esimerkiksi lääkehoidon alkeista, potilaan hoitamisen perustaidoista ja luonnontieteellisistä opinnoista, kuten ihmisen anatomia ja fysiologia. Lähihoitajataustaisilla terveydenhoitaja (AMK) -opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ensimmäisen vuoden opintoja näyttökokeella.

Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelussa siirrytään lähemmäksi erikoissairaanhoidon osa-alueita. Opiskelijan polkusi vie esimerkiksi sisätauti-kirurgisen hoitotyön teoriaan ja harjoitteluun, lasten- ja nuorten hoitotyöhön, mielenterveystyöhön sekä terveyttä edistävään hoitotyöhön eri ikäisten ihmisten parissa.

Kolmas ja neljäs opiskeluvuosi tuovat sinulle hoito- ja terveydenhoitotyön tutkimuksen ja kehittämisen haasteita opinnäytetyön sekä erilaisten työelämän kanssa toteutettavien terveyden edistämisen yhteistyöhankkeiden muodossa. Kolmantena opiskeluvuonna käynnistyvät sivuaineopinnot, jotka syventävät ja laajentavat osaamistasi terveyden edistämisen asiantuntijana.

Terveydenhoitotyön opinnot alkavat terveyttä edistävä hoitotyö -projektiopinnoilla jo ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla. Näissä opiskelijat toteuttavat väestön terveyden edistämistä eri yhteistyökumppaneiden kanssa kahden vuoden ajan.

Terveydenhoitotyön pääaineessa opiskellaan terveydenhoitajatyötä elämän kulun eri vaiheissa: lasta odottava perhe, lasten ja nuorten terveydenhoitotyö ja työikäisen ja ikääntyvien terveydenhoitotyö sekä kansanterveystyön menetelmiä ja ympäristöterveyttä.

Terveydenhoitotyön sivuaineopintona on terveyden edistämisen asiantuntijuus. Opinnoissa perehdytään perheen voimavaroja tukeviin työmenetelmiin ja terveyden edistämisen arviointi- ja ohjausmenetelmiin. Opinnot sisältävät ohjattua harjoittelua.


Opiskele Hämeenlinnassa:

Tutkintonimike: terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen laajuus: 240 opintopistettä (op)

Toteutustapa: päiväopiskelu

Aloituspaikkoja: 25.

Aloitus syksyllä 2014.
Toteutustapa: työn ohessa

Tutkintonimike: terveydenhoitaja (AMK)

Opintojen laajuus ja kesto: 90 opintopistettä (op), 1,5 – 2,5 vuotta

Ei haussa vuonna 2014.
Hämeenlinna, Lahdensivu
Lahdensivuntie 5-7
13100 Hämeenlinna

Opetuskieli:
suomi

Kysy hakutoimistosta
aikuiskoulutus(at)hamk.fi
puhelin (03) 646 4504
Alatunnisteen kuva