Tutustu myös:


Luonnonvara- ja ympäristöalan valintakokeet

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Luonnonvara- ja ympäristöalan valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä ovat mukana:

 • Maatilatalous, agrologi (AMK)
  Hämeen, Oulun seudun, Savonia- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut
 • Hevostalous, agrologi (AMK)
  Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)
  Hämeen, Mikkelin, Karelia, Rovaniemen ja Tampereen ammattikorkeakoulut
 • Puutarhatalous, hortonomi (AMK)
  Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kestävän kehitys, ympäristösuunnittelija (AMK)
  Hämeen ammattikorkeakoulu


Kun haet johonkin edellä mainituista koulutusohjelmista, sinun pitää ilmoittaa jo hakuvaiheessa ammattikorkeakoulu, jossa haluat kokeen suorittaa. Ilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä kaikilla koepaikkakunnilla. Koepaikaksi suositellaan ylimpänä hakutoiveena olevaa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta järjestävää ammattikorkeakoulua. Valintakoetulos hyväksytään kaikissa valintakoeyhteistyötä tekevissä koulutusohjelmissa.

Maisemasuunnittelun koulutuksen erillisestä valintakokeesta et saa tulosta muihin luonnonvara-alan hakutoiveisiin.


Date Updated: 11-NOV-2013
plus  Valtakunnallisen valintakokeen päivä ja kokeen sisältö
plus  Vanhoja luonnonvara- ja ympäristöalan valtakunnallisia valintakokeita
plus  Maisemasuunnittelun koulutuksen valintakoepäivä ja kokeen sisältö
plus  Maisemasuunnittelun vanhoja valintakokeita

Alatunnisteen kuva