Hämeen ammattikorkeakoulu Federation of Universities of Applied Sciences
Loading
EtusivuKoulutusTyöelämälleTietoa HAMKistaYhteystiedot

HAMK tiedottaa

Read bulletins

HAMK_Etusivu_Ajankohtaista

Return to headlines  

HeadlinePublish date
Hulevedet - uhka vai mahdollisuus? 21.10. ti klo 9-11.30 HAMK Lepaalla8.10.2014
Kehittämispäällikkö Jaana Ignatius aloittaa FUASin toiminnanjohtajana (vs.) 3.2.20143.2.2014
Apurahoja nuorelle tutkijalle ja uusille innovaatioille31.1.2014
Evon metsäopetuksessa avoimet ovet lauantaina 8.2. klo 10–1431.1.2014

Opinnäytetyö: Palo- ja pelastussuunnitelma kotieläinrakennuksen turvaksi

Maatilojen suurpalot ovat jatkuvassa kasvussa. Suurpaloissa menetetään usein rakennusten lisäksi myös eläimiä.

Tiina Kivinen teki opinnäytetyönään Portaankorvan tilan parsinavettaan palo- ja pelastussuunnitelman, jonka avulla pyritään ehkäisemään tulipaloja ja niiden aiheuttamia vahinkoja. Kivinen valmistuu keväällä 2010 agrologiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta Mustialan yksiköstä.

Opinnäytetyönsä kirjallisuusosiossa Kivinen käsittelee kotieläinrakennusten paloteknistä rakentamista ja parsinavettojen erilaisia kytkyitä ja niiden vaikutusta eläinten pelastamiseen. Työssä käsitellään myös maatilojen yleisimpiä syttymissyitä sekä tulipaloihin varautumista kotieläintilalla. Toinen osio koostuu varsinaisesta palo- ja pelastussuunnitelmasta konkreettiselle lypsykarjatilalle.

Suunnitelmallisuus ja huolellisuus avaintekijöitä tulipaloja ehkäistäessä

Kotieläinrakennuksen tulipaloja voidaan ehkäistä rakennuksen hyvällä suunnittelulla ja paloturvallisuusasioiden huomioimisella jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Parsinavetoissa  voidaan kytkyiden valinnalla vaikuttaa eläinten pelastamismahdollisuuksiin ratkaisevasti, koska eläinten nopea irrottaminen kytkytlaitteista on tulipalotilanteessa tärkeää. Myös siisteys sekä koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito ovat avainasemassa tulipaloja ehkäistäessä. Maatilojen yleisimpiä syttymissyitä ovat erilaiset sähköpalot ja lämpökeskuksista lähtevät palot.

Palo- ja pelastussuunnitelman tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkiä ehkäisemään tulipaloja. Myös pahimpaan, eli tulipalotilanteeseen, tulee varautua ja tehdä selkeät toimintamallit siitä, miten tulipalotilanteessa toimitaan, jotta vältytään suurilta vahingoilta. Lisäksi yhteistyö palo- ja pelastusviranomaisten kanssa on tärkeää sekä tulipalojen ennaltaehkäisyn että mahdollisessa tulipalotilanteessa toimimisen kannalta.

Eläinten pelastamisen hyvä suunnittelu ja toimintamallit ovat tärkeitä tulipalotilanteessa toimittaessa. Kun kaikki tarvittava tieto on selvitetty etukäteen ja tieto on helposti kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, on toiminta tulipalotilanteessa helpompaa ja mahdollisuudet palon nopeaan sammuttamiseen ja eläinten pelastamiseen paranevat merkittävästi.

Lisätietoja
Tiina Kivinen, sp. etunimi.sukunimi@student.hamk.fi


More information:
-
Publish date:
30.04.2010 08:24
Expiration date:
30.05.2010 08:24
Author:
Lehtomäki Taina
Link to bulletin headline:
  Search  
Advanced search

Search in bulletin contents

Alatunnisteen kuva